Hoe leer ek my kind om letters korrek te vorm?

Writing-letters-in-a-salt-tray-4

(I am so sorry but I don’t have this available in English!!!)

Kinders leer die beste deur assosiasie bv. ek is ‘n a want ek lyk soos ‘n appel……

Onthou hoe meer sintuie jy betrek hoe vinniger/beteronthou kinders en leer hulle  nuwe takies aan. So i.p.v. die letters met ‘n potlood te skryf skryf dit met jou vinger in sand/sout/skeerroom/bou dit met klei.

Ek het jare terug ‘n skryfprogram aangekoop – Die Jubileum program, maar kan nie onthou by wie nie  – die onderstaande is dus nie my werk nie maar wat hierdie persoon (ook ‘n arbeidsterapeut) aanbeveel het.  

Elke klanke wat jy as ouer/onderwyser dus vir die kind aanleer het ‘n rympie sodat die klankie onthou kan word en ook ‘n rympie om die vorming van elke klankie te onthou.

Die letters word ook aangeleer in die opeenvolging hier onder aangedui want dan kan kinders al vinniger letters bymekaar sit om woorde te lees/skryf.

* Rympie vir aanleer van elke klank

#Rympie vir aanleer van hoe ek die letter vorm wanneer ek skryf

a

*Ek is ‘n a want ek lyk soos ‘n appel en appel begin met ‘n a

Eers kom die appel dan kom die steeltjie.  As ek ‘n appel wil pluk gaan my hand eers om die appel en raak dan aan die steeltjie

# Wanneer jy die a skryf onthou om te begin waar die stokkie regs aan die appel vas is.  Dus trek jy  eers bo reg rondom die appel en maak dan die steeltjie van bo tot onder.  Onthou alles aaneenlopend.  Moenie jou hand oplig nie

t

*Ek is ‘n t want ek lyk soos ‘n toon en toon begin met ‘n t

Tom het sy toon teen die tafelpoot gestamp.  Nou loop Tom so tip-tip-tap, tip-tip-tap. Sy mamma plak ‘n pleister op sy seer toon

#Om die t te skryf begin jy bo-op die voet, krul onder-om die toonnael en trek dan die  strepie wat lyk soos ‘n pleister

m

*Ek is ‘n m want ek lyk soos ‘n mot en met begin met ‘n m

Miemie is ‘n baie mooi mot.  Sy moet net nie met haar vlerkies naby ‘n kersvlam beland nie, want dan het Miemie mot moeilikheid

# Om ‘n m te skryf begin by die linker boonste vlerke van die mot, beweeg dan af, op, rond/af, op, rond/af.  Alles aaneenlopend, jy mag nie jou hand oplig nie

e

* Ek is ‘n 3 want ek lyk soos ‘n Eskimo en Eskimo begin met ‘n e

Eskimo’s is ‘n baie vreemde nasie.  Hulle neuse is plat en hulle gesiggies is koeëlrond

# Die Eskimo’s is ‘n snaakse nasie, hulle neuse is plat (trek eers die reguit streep wat aandui dat hul neuse plat is) en hulle gesiggies is koeël rond (vorm dan die ronding van die gesiggie)

i

*Ek is ‘n i want ek lyk soos ‘n inspuiting en inspuiting begin met ‘n i

Inspuiting werk oral in die hospitaal.  Hy spuit graag die mense in en stop hulle dan binne-in die bed

#Inspuiting se spuit is net so hoog soos sy skouers en daarom begin jy die i bo en gaan dan na onder. Onthou om die kol op sy neus te druk

o

*Ek is ‘n o want ek lyk soos ‘n otterjasie en otterjasie begin met ‘n o

Otterjasie is ‘n mors-jors ot wat in die modder rol en jol.  Otterjasie skree so og-og-og as sy nooi hom wil was

#Om die o te vorm begin jy altyd by ot se stertjie, beweeg bo-oor sy rug tot weer by die beginpunt

u

*Ek is ‘n u want ek lys soos ‘n put en jy hoor uhh as ek gan rus langs die put

 Uhh, ek is nou so moeg ek wil net lê en rus langs die put

#Onthou as jy ‘n u skryf moet jy eers die put kry en dan ‘n emmer laat afsak in die put.  Die steeltjie is dus aan die regterkant en die put is aan die bo-kant oop

y

*Ek is ‘n y want ek lyk soos ‘n ysbeer en ysbeer begin met ‘n y

Die ysbeer staa in pyn en lyding.  Sy magie het verys want hy het al Ysland se ysies opgeëet.  Nou moet hy sy magie styf-styf vashou

#Met die y begin jy bo by die ysbeer se linkerskouer, gaan af en rondom tot by sy regterskouer.  Nou beweeg jy af en krul om asof hy sy seer magie vashou

b

*Ek is ‘n b want ek lys soos Boesman-boutjies en Boesman en boudjies begin met ‘n b

Wanneer Banie Boesman bokspring of vol bokneute is, bons sy boudjies saam

#Om ‘n b te maak begin jy bo by die Boesman se oor.  Kielie sy oor en sê ritmies:  “Boesman en dan boudjies” vir die ronding.  As jy die hele prent toedruk en stadig van links oopskuif sien jy eers die Boesman en dan sy boudjies.  So kan jy ook die verskil tussen die b en d toets en onthou

c

*Ek is ‘n c want ek lyk soos ‘n Coke proppie en Coke begin met ‘n c

#Vir die c begin jy regs en beweeg bo-oor die proppie

d

*EK is ‘n d want ek lyk soos ‘n drom en drom begin met ‘n d

Doef hier kom die drom, met Danie agterna.  As Danie wil drom speel, tel hy eers die drom op, hak dit oor sy lang lyf. Lang lyf en loop dan raserig aan:  doef-doef-doef

#Nog voordat jy vir Danie sien, hoor jy doef, sê “eers kom die drom (vorm die ronding deur bo-oor die drom te trek) dan Danie agterna (trek nou vir Danie op en af).  As jy die prent toedruk en stadig van links oopskuif sien jy eers die drom en dan vir Danie.  So kan jy die verskil tussen b en d onthou

f

*Ek is ‘n f want ek lyk soos ‘n flits en flits begin met ‘n f

‘n Flits is baie handig as ek in die donker tas.  As my flitsie omval, laat ek hom reg-op staan.  Nou skyn hy na die maan

#Die f se liggie skyn na bo, daarom begin jy bo by die ronding en beweeg dan af.  Onthou die strepie is die skakelaar

g

*Ek is ‘n g want ek lyk soos ‘n groot gaap en groot en gaap begin met ‘n g

Gert is baie vaak, hy gaap en gaap.  As hy sy mond so groot oopmaak, help sy regterhand om te keer dat almal sien hy het die groot gaap

#Met g begin jy waar Gert se regterhand aan sy mondhoek raak, om te keer dat ander sien hoe groot sy gaap is.  Trek eers heeltemal rondom sy mond, dan langs sy vingers af tot onder, vorm nou die ronding van sy duim

h

*Ek is ‘n h want ek lyk soos ‘n hekkie en hekkie begin met ‘n h

 Aan die heining is ‘n hoë hekkie sodat die hasies nie daaroor kan hop nie

#Om ‘n h te skryf begin jy bo by die hoë hekpaal, beweeg dan af, weer halfpad op en dan kom die ronding om die hekkie te vorm

j

*Ek is ‘n j want ek lyk soos jipiie Jannie en jippie en Jannie begin met ‘n j

Jannie is my beste maatjie as ek glad nie jok nie.  Hy skree sommer jippie, jippie en spring dan in die lug, dat sy bene so krul

#Die j van jippie Jannie gooi eers sy arms in die lug en spring dan dat sy bene so krul.  Daarom begin jy bo by sy skouers en dan krul sy bene onder hom

k

*Ek is ‘n k want ek lyk soos ‘n kerk en kerk begin met ‘n k

Die kerk het ‘n toring.  Die kerk het ‘n klok.  Die klank roep Godskinder, kom kerk-toe, kom gou

#Om die k te skryf begin jy eers bo by die hoë toring tot onder.  Dan weer bo-kant die deur skuins af na onder.  Dan bo by die venster ook skuins af na onder.  Dus al drie beginpunte is van bo na onder

l

*Ek is ‘n l want ek lyk soos ‘n lang lamppaal en lamppaal begin met l

Lettie is ‘n langsteel lampie wat lig maak net waar sy loop.  Almal wat graag wil leer lees is bly oor Lettie Lamp se lengte

#Die lamppaal se skakelaar sit daar bo in die lug, daarom moet jy hoog rek om hom aan te sit.  Begin dus bo en gaan dan af na onder

n

*Ek is ‘n n want ek lys soos ‘n nessie en nessie begin met ‘n n

Nege eiers in die nes.  Niemand mag daar naby kom.  Net mamma kruip van onder af in

#Om die n te skryf begin jy bo waar die nessie aan die takkie vas is, beweeg af en weer op, rond dan weer af.  Nou is die nessie onder oop sodat die mamma daar kan inkruip

p

*Ek is ‘n p want ek lyk soos ‘n pyp en pyp begin met ‘n p

My pappa het ‘n pyp wat teen die muur bly hang.  Dit pas so mooi in die rakkie.  Moenie met die pyp gaan peuter nie, wat as dit daar afval kry jy dalkies nog pak

#Met die skryf van die p moet jy altyd bo by die steeltjie begin en dan afgaan, sodat jy seker maak die pyp hang regop teen die muur.  Beweeg nou weer op en vorm dan die ronding

q

*Ek is ‘n q want ek lyk soos ‘n Quintes en Quintes begin met ‘n q

Quintes is ‘n kwaai, klein mannetjie.  Hy wip sy stertjie sommer oor enige-iets

#Met q maak jy amper ‘n a met ‘n lang stertjie wat wip

r

*Ek is ‘n r want ek lyk soos ‘n rankroos en rankroos begin met ‘n r

Daar is ‘n mooi rooi rankroos in my tuin.  Die rosies is so swaar dat dit ‘n bogie hang waaronder ek kan speel en baljaar

#Die r word bo begin waar die rankie oor die stokkie hak, beweeg af en weer op met ‘n kort ronding vir die bogie

s

*Ek is ‘n s want ek lyk soos ‘n slang en slang met ‘n s

Slange soek graag skuilplek in skeure van rotse.  “Skoert, skoert jy hier weg”  sis die slang as ek per ongeluk sy skuilplek ontdek

#Vir die s begin jy regs by die slang se kop want hy seil dan na die regterkant, asof hy die ander letters wil pik wat langs hom wil kom staan

v

*Ek is ‘n v want ek lyk soos ‘n vis se vin en vis en vin begin met ‘n v

Vettie is ‘n son-vissie met ‘n breë vet vin onder aan haar buik.  Met hierdie vet vin kan sy vinnig in die water swem

#Om v te skryf begin ons links waar die vissie se vin vas is aan haar lyf, gaan dan skuins af en skuins op

w

*Ek is ‘n w want ek lys soos Willie wurm en Willie en wurm begin met ‘n w

Weste wind het vir Willie wurm uit die boom uit gewaai.  Nou is sy lyfie vol sig-sag patrone, dit loop so af en so op, so af en so op.   Hy wikkel en woel sy lyf, maar sy spiere bly so styf.

#Met w begin jy bo by Willie wurm se kop.  Die wind het sy lyfie verwaai, dit loop so af en so op, so af en so op. 

x

*Ek is ‘n x want ek lyk soos X-straal en x-strale begin met ‘n x

#Wanneer jy ‘n x skryf begin links bo en gaan skuins-af na regs.  Begin nou weer regs-bo en gaan skuins-af na links

z

*Ek is ‘n z want ek lyk soos ‘n zebra en zebra begin met ‘n z

#Met z begin jy links by die zebra se stert en beweeg sig-sag af tot by sy pote

Saamgestelde klanke

aa

*Wanneer twee a letters langs mekaar in ‘n word staan maak hulle ‘n aa geluid

Die aap kry skaam want hy eet twee appels tesaam

ee

*Wanneer twee e letters langs mekaar in ‘n woord staan maak hulle ‘n ee geluid

Twee Eskimo’s ry op ‘n slee

oo

*Wanneer twee o letters   in ‘n woord staan maak hulle ‘n oo geluid

Kyk Koos die een otterjasie lys net soos die ander

uu

*Wanneer twee u letters langs mekaar in ‘n woord staan maak hulle ‘n uu geluid

Dit is baie duur om twee putte te bou.  Nou moet ek dit van my buurman gaan huur

ou

*As die otterjasie en die put langs mekaar in ‘n woord staan maak hulle ‘n ou geluid

Otterjasie wou gou water drink in die put.  Hy val toe binne-in die put en skree:  “Kom help my gou, gou, gou”

ui

*Wanneer die put en inspuiting langs mekaar in ‘n woord staan, maak hulle ‘n ui geluid

Maar gelukkig, reg langs die put staan inspuiting en skree:  “Kom uit, uit sodat ek jou kan spuit, spuit”

ei

*Wanneer die Eskimo en inspuiting langs mekaar in ‘n woord staan, maak hulle ‘n ei geluid

Maar die Eskimo raak skoon siek van bekommernis oor sy maat sodat inspuiting hom moes spuit.  Toe skree hy die hele tyd:  “eina, eina eina”

ie

*Wanneer inspuiting en Eskimo langs mekaar in ‘n woord staan, maak hulle ‘n ie geluid

Inspuiting sê:  “Sies, sies, sies, dit maak my so vies, vies, vies as so ‘n sterk Eskimo so piep, piep, piep”

oe

*Wanneer otterjasie en Eskimo langs mekaar in ‘n woord staan maak hulle ‘n oe geluid

Toe die otterjasie uit die put kom het hy die Eskimo gaan troos.  Hy het hom gesoen, soen, soen, tot hulle moeg, moeg, moeg was.

eu

*Wanneer die eksimo en die put langs mekaar in ‘n woord staan maak hulle ‘n eu geluid

Eddie Eskimo het gekreun en gesteun om ‘n deur op die put te sit sodat niemand weer daar kan inval nie

aai

*Wanneer twee appels en inspuiting langs mekaar in ‘n woord staan maak hulle drie saam ‘n aai geluid

Twee appels groei aan een tak, inspuiting klim op en vra:  “Haai, raai is julle so gesaai”.

eeu

*As twee Eskimo’s en die put langs mekaar in ‘n woord staan maak hulle drie saam ‘n eeu geluid

Die twee Eskimo’s se slee gly in die sneeu tot teen die put en nou sit hulle en skreeu

ooi

*Wanneer twee otterjasies en inspuiting langs mekaar in ‘n woord staan maak hulle drie saam ‘n ooi geluid

Die twee otterjasies speel in inspuiting se hooi.  Hy word so kwaad hy wil hulle looi

Oei

*As die otterjasie, Eskimo en inspuiting langs mekaar in ‘n woord staan maak hulle drie saam ‘n oei geluid

Otterjasie en Eskimo kry so warm dat inspuiting hulle moet nat sproei sodat hulle kan ophou met gloe

Posted in

Need an Example of the Formats for Pre-School Report?

smartmockups_jlewjmud

Please enter your name and email to receive the free report.

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Formats for Class Reports – 3 Months

Download the 3 Month Report for Free